When you build a website, you need a medium or a platform through which you can show it to the internet users. A service that provides such medium or platform is known, as Web Hosting. It allows organizations and individuals to publish their websites on the Internet. Web Hosting Providers…

Blockchain & the Technologies behind them!

Every day we witness new technologies, inventions, and developments, in this modern era  “The blockchain originally block chain” is the latest and most talked about and one which I belive will change the World as we know it today. If we talk about the field off Technology, it is not only…

Linux Hosting vs Windows Hosting

Most web hosting service providers offer two kinds of hosting: Linux hosting  and Windows hosting. In general, Linux hosting refers to shared hosting, the most popular hosting service in the industry. In fact, Most websites are now hosted using Linux hosting due to its affordable Price and flexibility. Linux hosting…

Det finns många svenska bloggtjänster som är gratis att använda sig av och det är också där väldigt många börjar sin bloggkarriär. Men det är inte fel att ta steget från gratistjänsterna till att använda ett mer avancerat bloggverktyg som t.ex. WordPress med eget domännamn och webbhotell. Vissa tar... Read more